• 08642225384
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
  • info@nabsys.ir

تازه ها

فیلم آموزشی 5S

مطالب آموزشی

برخی از پروژه های اجرا شده

شرکت تفکر ناب به عنوان اولین مرکز تخصصی مدیریت و صنایع در منطقه ماموریت خود را تسریع فرایند ناب سازمانها از طریق در اختیار گذاشتن تجارب و دانش کارشناسان این مرکز در یک فرایند انتقال دانش و تجربه کاملا کاربردی و ارائه برنامه بهبود ویژه نیارهای سازمان ها می داند.

ناب آموز

مرکز آموزش مجازی تفکر ناب.
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور