Arrow
Arrow
ابزارهای دیداری جهت مدیریت موثر فرآیندهای سازمان شما
Slider

تقویم آموزش دوره های عمومی 97

معرفی مشاغل

مدیر تضمین کیفیت

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available
Image is not available

سرپرست انبار

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available

کارشناس تضمین کیفیت

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

معرفی شغل و توانمندیها

مدیر منابع انسانی

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

مدیر ارشد کسب و کار

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

کارشناس گروه کیفی

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available

کنترلر کیفیت

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

مهندس صنایع و سیستم

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

سرپرست نگهداری وتعمیرات

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

مدیر تولید

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available

کارشناس تولید

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

کارمند اداری

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

مدیر بازاریابی

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

تازه های تولید ناب

baner12-04.png

تازه های مدیریت ناب

آموزش مجازی

تصویر در دسترس نیست
اولین آموزشگاه مجازی با مجوز فنی و حرفه ای
تصویر در دسترس نیست
تصویر در دسترس نیست
مرکز آموزش مجازی تفکر ناب
Shadow
Slider
WWW.Leanacademy.ir,info@leanacademy.ir

دوره های آموزشی

Image is not available

اکسل کاربردی در صنایع

زمانبندی برگزاری دوره:

تهیه نرم افزار مدیریت داده در اکسل متناسب با نیاز مدیران
عملیات های تکراری را به صورت خودکار در آورید.
گزارش های پیچیده تری را برای مدیران سازمان، سریعتر و ساده تر از داده هااستخراج کنید
ابزارهای کوچک کاربردی جدیدی برای انجام کارهای روزمره خود بسازید.

1.500.000 ریال

Image is not available
  1. 23 و 26 اردیبهشت ماه از ساعت 8:30
Slider

ناب آموز | مطالب آموزشی

baner12-04.png
Shadow