Arrow
Arrow
ابزارهای دیداری جهت مدیریت موثر فرآیندهای سازمان شما
Slider

تقویم آموزش دوره های عمومی 97

معرفی مشاغل

مدیر تضمین کیفیت

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available
Image is not available

سرپرست انبار

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available

کارشناس تضمین کیفیت

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

معرفی شغل و توانمندیها

مدیر منابع انسانی

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

مدیر ارشد کسب و کار

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

کارشناس گروه کیفی

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available

کنترلر کیفیت

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

مهندس صنایع و سیستم

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

سرپرست نگهداری وتعمیرات

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

مدیر تولید

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available

کارشناس تولید

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

کارمند اداری

معرفی شغل و توانمندیها

تصویر در دسترس نیست

مدیر بازاریابی

معرفی شغل و توانمندیها

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

تازه های تولید ناب

baner12-04.png

تازه های مدیریت ناب

آموزش مجازی

تصویر در دسترس نیست
اولین آموزشگاه مجازی با مجوز فنی و حرفه ای
تصویر در دسترس نیست
تصویر در دسترس نیست
مرکز آموزش مجازی تفکر ناب
Shadow
Slider
WWW.Leanacademy.ir,.

دوره های آموزشی

Image is not available

اکسل کاربردی در صنایع

زمانبندی برگزاری دوره:

تهیه نرم افزار مدیریت داده در اکسل متناسب با نیاز مدیران
عملیات های تکراری را به صورت خودکار در آورید.
گزارش های پیچیده تری را برای مدیران سازمان، سریعتر و ساده تر از داده هااستخراج کنید
ابزارهای کوچک کاربردی جدیدی برای انجام کارهای روزمره خود بسازید.

2.500.000 ریال

Image is not available
  1. 23 و 26 اردیبهشت ماه از ساعت 8:30
Slider

ناب آموز | مطالب آموزشی

baner12-04.png
Shadow