ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

 • این متن یک چک لیست برای ممیزی انبار و عملیات آن ارائه می دهد. ممیزی می تواند توسط یک فرد مستقل از داخل شرکت و یا توسط یک مشاور خارج از شرکت انجام شود.

  اهداف و نتایج ممیزی باید برای پرسنل و کارکنان توضیح و شرح داده شود و در یک زمان بندی به توافق برسند.نتایج این ممیزی می بایستی با کارکنان به اشتراک گذاشته شود و خصوصا موارد خاص هریک از کارکنان باید به خود او داده شود تا آنان در موارد ضروری بتوانند خود را رشد دهند.ممیزیی که بر روی پروسه داخلی بنا گذاری شده و آنچه واقعا مشاهده می شود بهترین تمرین برای انبار خواهد بود.

 • تاریخ : 26 , 30 دی ماه 

  براساس استانداردهاي حسابداري حداقل هر سال براي يكبار انبارگرداني بايد در انبارهاي شركتها و سازمانهاي بازرگاني، توليدي، خدماتي، صنعتي و... صورت گيرد. البته با توجه به ابعاد و اهميت كالاها اين زمان مي تواند كوتاه تر هم در نظر گرفته شود. هدف از انبار گرداني به طور كلي شمارش موجودي اقلام كالا به  منظور ايجاد اطمينان از وجود كمي و كيفي و كنترل كالاهاست . بدين منظور لازم است انبارگرداني بر اساس استاندارد، قواعد و روشهاي معين انجام پذيرد.

 • مسیر های حرکت را خط کشی کرده و تمیز نگهداری کنید.

 • راهروها و مسیر های حمل و نقل را به اندازه کافی برای حرکت دوطرفه عریض کنید.

 • این بسته شامل :

  • روش اجرایی
  • چک لیست کنترل محموله دریافتی
  • رسید کالا
  • درخواست کالا از انبار
  • حواله کالا
  • برگشت به انبار
  • برگشت از انبار
  • انتقال بین انبارها
  •  کارت شناسایی کالا
  • درخواست خرید
  • کارت انبار
  • طرح بسته بندي و چیدمان کالا 
  • صورتجلسه انبارگرداني
  • تگ انبارگردانی
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد