ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

 •  امروزه بسیاري از شرکتهاي پیشتاز غربی نیز از تکنیکهاي خطاناپذیرسازي ZQC و روش هاي حل مساله JIT استفاده می کنند. اینروش ها می توانند اتلاف هاي مربوط به کیفیت مانند دوباره کاری ها، ضایعات، ازکارافتادگی ها و خرابی هاي دستگاه ها را حذف کنند. امروزه تقریبا درتمامی شرکت ها و کارخانجات واحدي بنام واحد کنترل کیفیت QC وجود دارد. وظیفه این واحد بازرسی نهایی محصول و یا بازرسی محصولات نیمه ساخته و در حین تولید است. 

 •  ايمني يکي از مهم ترين اولويت ها و دغدغه ها جهت توسعه تمام شرکت های خدماتي و يا تولیدی است. تجزيه وتحلیل خطا و آثار آن FMEA نامیده مي شود؛ که در اين مقاله از اين روش به عنوان ابزاری جهت شناسايي، ارزيابي، پیشگیری، حذف و يا کنترل علل و اثرات خطرات بالقوه در يک سیستم، فرآيند و يا خدمت، پیش از آنکه محصول يا خدمت نهايي به دست مشتری برسد، استفاده مي شود.

 • از جمله دلايلی که باعث پیچیده تر شدن برنامه ريزی و کنترل تولید می شود پويايی بازارها است. شرکت های تولیدی به منظور مواجهه با اين پیچیدگی سیستم های فناوری اطلاعات را به وجو د آورده اند تا بتوانند از تصمیم گیری در فرآيندهای زمان بندی تفصیلی پشتیبانی کنند با وجود اين، به دلیل اين که مدل های برنامه ريزی به شکل منحصر به فردی ايجاد شده اند و به دلیل تغییرات صورت گرفته در سیستم تولید هرگز سازگاری نیافته اند، سیستم های فناوری اطلاعات به کار گرفته شده اغلب پیش بینی قابل اطمینانی از تاريخ های تحويل ارائه نمی دهند.  

 •  واژه ی چابك توصیف گر سرعت و قدرت پاسخ گویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. سازمان های چابك با همسویی و انطباق با تغییرات محیطی در اندیشه استفاده حداکثری از فرصت های موجود و هم چنین بالقوه در یك محیط متلاطم با هدف ایجاد مزیت رقابتی و کسب یك موقعیت برتر می باشند . از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابكی سازمان است می توان به آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری سازمان اشاره کرد. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان راهكاری فرایند محور و جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را با یك سیستم یكپارچه، با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب، فرایند برنامه ریزی و اجرای کلیه عملیات سازمان را به طور بهینه مدیریت کنند. پیوند برنامه ریزی منابع سازمان و چابكی سازمان می تواند منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای شرکت شود.

 • اصطلاح " شش سیگمای ناب " برای توصیف یکپارچه سازی فلسفه های تولید ناب و شش سیگما به کار می رود ( Sheridan 2000).  نوشته های کمی در مورد یکپارچه سازی این مفاهیم هنگام جستجو  با " مدل رایج ، سازگاری نظری ، روش یا محتوای متقابل " وجود دارد ( Bendell 2006 ).

 • یکی از ابزارهایی که در تشریح مسئله و تعیین ابعاد مختلف آن جهت تصمیم سازی و در نهایت کمک به حل مسئله ، استفاده می شود.

  این ابزار شما را مجبور به فکر کردن در مورد مشکل به خصوص در محدوده آنچه وجود دارد و آنچه می تواند به وجود آید ، می کند به این ترتیب  به ایجاد تمرکز در توجه به مسئله کمک می کند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که منجر به حل صحیح مشکل شود

 • مدیریت دیداری ابزاری برای ایجاد محیط کاری که در آن همه همکاران با درک صحیح ، به مدیریت کار خود  در یک محیط امن، تمیز و سازمان یافته که ارتباطات باز، مباهات ، و بهبود مستمر را ترویج می کند  ، می پردازند

 • تحلیل ریشه ای فرایند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای است که هدفش شناختن علت)علل( واقعی یک مسأله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف این علت(علل) می باشد.

  —کمک به شناسایی مشکل و یا چالش

  —کمک به حل مشکلات

  —حذف دوباره کاریها

  —صرفه جویی منابع

  —تسهیل جلسات حل مساله (که منجر به راه حل)

  —منطقی را برای انتخاب راهکار  فراهم می کند

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد