ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

 • مدیریت دیداری ابزاری برای ایجاد محیط کاری که در آن همه همکاران با درک صحیح ، به مدیریت کار خود  در یک محیط امن، تمیز و سازمان یافته که ارتباطات باز، مباهات ، و بهبود مستمر را ترویج می کند  ، می پردازند

 • شبیه سازي مجموعه اي از تکنیک ها، متدها وابزارها براي مدلسازي یک سیستم واستفاده این مدل براي مطالعه سیستم می باشد (Garrido ) 2009

 • تفاوت های اساسی بین این دو وجود داد که به شرح زیر می باشد:

  • رسانه اجتماعی راهی برای انتقال اطلاعات به مخاطبین از پیش تعیین شده و گسترده است. در حالی که در شبکه های اجتماعی هدف به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مخاطبانی خاص می باشد.
  • قانون اول - یک یا چند سایت

   بعضی از سازمان ها در یک سایت شبکه اجتماعی فعالیت می کنند ،در حالی که برخی سازمان ها ترجیح می دهند که در چندین سایت شبکه اجتماعی حضور داشته باشند، این به مقدار قابل توجهی زمان و همچنین منابع ستادی نیاز دارد . مقدار زمانی که می توانید صرف به روز کردن پروفایل خود در هر سایت کنید، مشخص نمایید .

  • نوآوری امروزه به عنوان یک هدف کلیدی غیرمالی شرکت، و به عنوان مقوله ای کلیدی جهت ارزیابی عملکرد سازمان به حساب می آید.شرکتها سالانه میلیاردها دلار جهت نوآوری هزینه مینمایند. بااینوجود بخش مهمی از این فرآیند مهم اغلب مورد فراموشی و عدم توجه قرار میگیرد که آنهم سنجش صحیح نوآوری است. شرکتهای اندکی فعالیتهای نوآورانهشان را در کنار دیگر مقوله ها به دقت موردسنجش و ارزیابی قرار میدهند، که دلیل این امر وجود مدلهای متفاوت سنجش نوآوری در تحقیقات تجربی میباشد که خود مانعی است برای یک رویکرد پایدار در عوامل پیشران و نتایج نوآوری. بنابراین، جهت معرفی یک مدل جامع در این پژوهش 6 مدل سنجش نوآوری در مقالات مختلف که مدل سنجش نوآوری برای سازمان معرفی نمودهاند را موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس مرور و مقایسه مدلهای سنجش نوآوری انتخابشده، مدلی جامع جهت سنجش نوآوری در مطالعات آینده سازمان ارائهشده است، که در این مدل شاخص هایی جهت سنجش نوآوری و عوامل موثر در سازمان معرفی شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد