ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

  •  ايمني يکي از مهم ترين اولويت ها و دغدغه ها جهت توسعه تمام شرکت های خدماتي و يا تولیدی است. تجزيه وتحلیل خطا و آثار آن FMEA نامیده مي شود؛ که در اين مقاله از اين روش به عنوان ابزاری جهت شناسايي، ارزيابي، پیشگیری، حذف و يا کنترل علل و اثرات خطرات بالقوه در يک سیستم، فرآيند و يا خدمت، پیش از آنکه محصول يا خدمت نهايي به دست مشتری برسد، استفاده مي شود.

  •  امروزه بسیاري از شرکتهاي پیشتاز غربی نیز از تکنیکهاي خطاناپذیرسازي ZQC و روش هاي حل مساله JIT استفاده می کنند. اینروش ها می توانند اتلاف هاي مربوط به کیفیت مانند دوباره کاری ها، ضایعات، ازکارافتادگی ها و خرابی هاي دستگاه ها را حذف کنند. امروزه تقریبا درتمامی شرکت ها و کارخانجات واحدي بنام واحد کنترل کیفیت QC وجود دارد. وظیفه این واحد بازرسی نهایی محصول و یا بازرسی محصولات نیمه ساخته و در حین تولید است. 

  • نقطه ی آغاز کنترل کیفیت در سال ۱۹۲۴ بود. در این سال والتر شوهارت (Walter A. Shewhart) اساس نمودار کنترل را در گزارش فنی آزمایشگاه بل معرفی کرد. پس از آن در اواخر دهه ی ۱۹۲۰ هارولد اف داج و هری جی رومیگ (Harold F. Dodge and Harry G. Romig) رو شهای نمونه گیری برای پذیرش آماری را در همان آزمایشگاه ارائه دادند و بهبود بخشیدند (رسول نورالسنا 1386)

  • دقت یا پراکندگی ناشی از اندازه گیری ،معمولا به دو جزء تقسیم می شود: تکرار پذیری و تکثیر پذیری

  • توسعه عملكرد كيفيت QFD روش توسعه، گسترش ويژگي‌ها و كاركردهايي است كه با توجه به نيازهاي مشتريان، به كالا يا خدمت كيفيت مي‌بخشد، اما سازمان‌ها و موسسات بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود و پيش‌رو، هرگز قادر به توسعه محصولات يا خدمات نيستند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد