• 08642225384
 • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
 • info@nabsys.ir
 • تولید ناب راهبردی در سطح سازمان جهت دستیابی به تعالی :

  •  بوسیله ایجاد ارزش (از دید مشتری)
  •  بوسیله ایجاد فرهنگ بهبود مستمر عملکرد و تلاش جهت حذف اتلاف منابع و زمان
  •  بوسیله ایجاد کیفیت بالا ، فرآیندهای پایدار و تاکید بر احترام به افراد در سازمان
  • از دهه 1970 به بعد،‌رقابت بر سر عواملي از قبيل عيوب صفر، تحويل به موقع، قيمت و سفارشي سازي هاي مربوطه افزايش يافته است (Piercy و Morgan، 1997).