ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

 • تولید ناب راهبردی در سطح سازمان جهت دستیابی به تعالی :

  •  بوسیله ایجاد ارزش (از دید مشتری)
  •  بوسیله ایجاد فرهنگ بهبود مستمر عملکرد و تلاش جهت حذف اتلاف منابع و زمان
  •  بوسیله ایجاد کیفیت بالا ، فرآیندهای پایدار و تاکید بر احترام به افراد در سازمان

   

  ناب یعنی متودولوژی بهبود مستمر فرآیند شامل 5 اصل اولیه زیر:

  1. ارزش (از دید مشتری)
  2. جریان ارزش (ترسیم گامهای جریان ارزش)
  3. جریان (ایجاد جریان هموار)
  4. کشش (کشش مقدار صحیح در زمان صحیح ، نه بیشتر ، نه کمتر)
  5. کمال (حذف همه اتلافها در جریان ارزش)
 • اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه اقتصادی کشورها دارند، توجه روز افزون سیاست گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است. در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویت هاست. از آن جایی که مهم ترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره وری سازمان، منابع انسانی آن است لذا یکی از مسائلی که مدیران سازمان های پیشرو را در دهه های آینده درگیر خواهد ساخت، تلاش برای افزایش بهروه وری شغلی کارکنان است.

 • از موثرترین راههاي حفظ بازار و پیشی گرفتن از رقبا کاهش هزینه تمام شده بدون کاهش کیفیت محصول نهائی میباشد. یکی از روشهاي کاهش قیمت تمام شده ،بحث سپردن مسئولیت کنترل از بازرسین به اپراتورهاي تولید یا همان خودکنترلی می باشد. در ضمن اینکه افراد خودکنترلی را رعایت میکنند، مدیر نیزباید کنترل لازم را در سازمان اعمال کند.

 • از جمله دلايلی که باعث پیچیده تر شدن برنامه ريزی و کنترل تولید می شود پويايی بازارها است. شرکت های تولیدی به منظور مواجهه با اين پیچیدگی سیستم های فناوری اطلاعات را به وجو د آورده اند تا بتوانند از تصمیم گیری در فرآيندهای زمان بندی تفصیلی پشتیبانی کنند با وجود اين، به دلیل اين که مدل های برنامه ريزی به شکل منحصر به فردی ايجاد شده اند و به دلیل تغییرات صورت گرفته در سیستم تولید هرگز سازگاری نیافته اند، سیستم های فناوری اطلاعات به کار گرفته شده اغلب پیش بینی قابل اطمینانی از تاريخ های تحويل ارائه نمی دهند.  

 •  واژه ی چابك توصیف گر سرعت و قدرت پاسخ گویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. سازمان های چابك با همسویی و انطباق با تغییرات محیطی در اندیشه استفاده حداکثری از فرصت های موجود و هم چنین بالقوه در یك محیط متلاطم با هدف ایجاد مزیت رقابتی و کسب یك موقعیت برتر می باشند . از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابكی سازمان است می توان به آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری سازمان اشاره کرد. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان راهكاری فرایند محور و جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را با یك سیستم یكپارچه، با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب، فرایند برنامه ریزی و اجرای کلیه عملیات سازمان را به طور بهینه مدیریت کنند. پیوند برنامه ریزی منابع سازمان و چابكی سازمان می تواند منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای شرکت شود.

 • برنامه ریزی از وظايف بسيار مهم مديران است و با ساير وظايف آنها ارتباطي تنگاتنگ دارد. نياز به برنامه ریزی از آنجا است که همه سازمان ها با فعاليت در محيطي پويا، مترصد آن هستند که منابع محدودشان را براي رفع نيازهاي متنوع و فزاينده خود صرف نمايند و اين پويايي محيط و وجود تلاطم و عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي، بر ضرورت انكار ناپذير برنامه ریزی مي افزايد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد