ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

کارشناس گروه کیفی

معرفی شغل

كارشناس گروه كيفي شغلي از گروه مديريت و صنايع است كه اصول رهبري گروه ، هدايت طوفان ذهني ، PDCA ، نحوه اولويت بندي مشكلات جهت رسيدن به هدف تعيين شده را بداند و توانايي تشخيص مشكلات و طبقه بندي آن را داشته و نيز قادر به تهيه نمودارهاي كيفي و تحليلي آن باشد . اين شغل با كليه واحدهاي فني و اداري از قبيل كارشناس صنايع – كارشناس توليد – كارشناس برنامه ريزي – كارشناس كنترل كيفيت و .... ارتباط دارد .

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

توانایی استخراج مشکلات کاری و ریشه یابی آن

 • مفاهیم وضعیت مطلوب و موجود
 • تعریف انواع مشکلات و دسته بندی آنها
 • مفاهیم مشکلات و ریشه های آن
 • عوامل تاثیر گذار بر مشکلات
 • عوامل انسانی، ماشین، روش، مواد

توانایی برگزاری جلسات طوفان ذهنی

 • مفاهیم اصول رهبری
 • نقش رهبر گروه در اداره جلسات
 • مفاهیم طوفان ذهنی
 • مفاهیم مدیریت مشارکتی

 


 

توانایی اخذ راه حلها و الویت بندی کردن آنها

 • تشخیص فاکتورهای مهم برای الویت بندی
 • روش امتیاز دهی بر مبنای فاکتورهای مهم
 • تحلیل داده ها با استفاده از نمودارهای آماری کیفی
 • ابزارهای کنترل کیفیت
 • نمودار پارتو
 • نمودار علت و معلول
 • نمودار هیستوگرام

توانایی تعیین هدف و ارائه روند بهبود

 • اصول مفاهیم و هدف گذاری
 • نحوه ترسیم نمودار مربوط و نشان دادن خط هدف
 • درک زمانبندی مناسب برای رسیدن به هدف
 • تاریخچه بهبود مستمر
 • مفاهیم بهبود مستمر
 • مفاهیم PDCA

 

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد