ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

کارشناس تضمین کیفیت

معرفی شغل

شغلي است در حوزه مديريت و صنايع كه توانايي درك سيستم و عملكرد سيستمي در سازمان ، توانايي اجراي اصول مستندسازي سيستم هاي مديريتي ، توانايي طرح اهداف كيفي سازمان و ترسيم نقشه راه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر ، توانايي تهيه چارت سازماني و تفكيك مسئوليت ها و تدوين شرح مسئوليت ها و اختيارات براي پست هاي سازماني ، توانايي طراحي و اجراي سيستم هاي ارتباطي درون سازماني ، اجراي سيستم هاي مديريت منابع در سازمان و .. را دارد. اين شغل با مشاغلي چون مدير تضمين كيفيت و مدير توليد در ارتباط است.

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

تجزیه و تحلیل سیستم

شناخت سازمان و تبیین اهداف سازمانی ،وظایف مدیریت شامل:برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل ،تصمیم گیری- انواع تصمیم گیری-روش های مختلف آن ،مبانی رفتار فرد :شخصیت ، ادراک ، یادگیری ،نگرش و رابطه آن با رضایت شغلی و رفتار فرد  

سیستم اطلاعات مدیریت

آشنایی با :مفهوم سیستم ،طراحی سیستم،مدل سازی داده ها،دیاگرام گردش داده ،مفهوم بانک اطلاعاتی

ممیزی داخلی ایزو 9001

آشنایی با :مروري بر الزامات استاندارد ISO 9001 با ديدگاه مميزي،مروري بر مستندات سيستم هاي مديريت كيفيت از ديدگاه مميزي،آشنائي با استاندارد مميزي ISO 19011،طراحي چك ليست هاي مميزي،گزارش ممیزی

الزامات ایزو 9001

آشنایی با :مروری بر ساختار سازمان جهانی استاندارد،تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 9001 ، آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان ،تشریح الزامات استاندارد ISO 9001، آشنایی با نحوه مستندسازی و تدوین مستندات ،مروری بر مستندات سیستم های مدیریت كیفیت

تدوین و اجرای استراتژی

آشنایی با :الگوی مدیریت استراتژیک ،سطوح مدیریت استراتژیک ،چارچوب جامع تدوین استراتژی،اجرای استراتژی،ترجمه استراتژي به اصطلاحات عملياتي               

تکنیکهای پیشرفته اکسل

آشنایی با :شنایی با مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی ،ساخت و کارکردن با جداول ، لیست ها و دیتابیس در اکسل ،آموزش پیشرفته توابع و فرمول های اکسل ،کنترل ورودی های و معتبرسازی آن ها در اکسل ،کار با  نامها  در اکسل ،آموزش کاربرد جداول لولایی برای تحلیل تجاری داده ها در اکسل ،آموزش نمودار های مدیریتی و تهیه گزارشات ساده و پیشرفته

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد