ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

سرپرست انبار

معرفی شغل

سرپرست انبار عمومي شغلي است در حوزه مديريت و صنايع که قادر به ارائه طرح استقرار و آرايش مواد در انبار و طراحي سيستم حمل و نقل داخلی انبار -تحويل کالا به انبار چيدمان اجناس در انبار کد گذاري کالا و اجناس صدور کالا از انبار کنترل موجودي انبار انبار گرداني مي باشد. سرپرست انبار عمومي با مشاغلي چون کارگران انبار،سرپرست برنامه ريزي و کنترل توليد، حسابداران ، مسئول خريد و فروش سازمان در ارتباط مي باشد.

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

ارائه طرح استقرار و آرایش مواد در انبار و طراحی سیستم حمل و نقل داخلی انبار

 • انبار و انواع آن
 • انواع موجودی های انبار( مواد خام یا اولیه- مواد و لوازم مصرفی- مواد و لوازم در جریان ساخت- محصول ساخته شده- اجناس خریداری شده جهت فروش)
 • انواع روش های لوکیشن بندی انبار
 • اصول استقرار کالاها در انبار
 • نقاله ها و حرکت های افقی و مورب کالا در انبار
 • جرثقیل ها و حرکت های عمودی و جابه جایی کالاها در فضای انبار
 • ارائه های دستی و حرکت های زمینی و جابه جایی کالاها در طول محیط انبار
 • لیفتراک و پالت ها به عنوان روش های حمل و نقل کالاها در انبار
 • اصول طراحی سیستم حمل و نقل در انبار

چیدمان اجناس در انبار

 •  روش انبار کردن به ترتیب حروف یا شماره با در نظر گرفتن حداکثر موجودی
 • روش انبار کردن به ترتیب حروف یا شماره با در نظرگرفتن حداقل موجودی
 • روش های انبار کردن عمودی اجناس و مزایای آن
 • روش انبار کردن به ترتیب ورود کالا( موجودی ها)
 • روش های انبار کردن به ترتیب ورود کالا با اختیار داشتن سیستم شماره قفسه
 • سیستم فایفو و روش های پیاده سازی آن( دو کارتی- فاصله توقفی- قوه ثقل- متحرک- مساحت دوبل)
 • سیستم لایفو
 • نکات ضروری در چیدن اجناس در انبار( رعایت اندازه اجناس- فاصله قفسه ها- در نظر گرفتن محل اندازه گیری و توزین استفاده از فضای خارج ساختمان- استفاده از فضای بالای سری- زمان و فصل مصرف)

صدور کالا از انبار

 •  روال درخواست کالا و مواد از انبار
 • حواله انبار
 • فرم کالاهای غیر قابل قبول
 • فرم انبار
 • فرم برگشت کالاهای امانی دریافتی
 • رسید انبار مستقیم
 • روش های مختلف صدور اجناس از انبار
 • برگ خروج کالا

تحویل کالا به انبار

 • انواع دریافت جنس به انبار( خرید داخلی- خرید خارجی- کالاهای ساخته شده در کارگاه تولیدی- کالای امانی)
 • انواع تحویل( دایم- موقت)
 • کالاهای مازاد بر نیاز
 • قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار
 • کارت انبار
 • اصول نقل و انتقال کالا بین قسمت های مختلف انبار
 • اصول بایگانی اسناد و مدارک
 • اصول گزارشی نویسی

کدگذاری کالا و اجناس

 •  روش اعداد گروهی برای کدگذاری اجناس
 • روش اعداد اعشاری یا دیویی برای کدگذاری اجناس
 • روش حروفی یا الفبایی برای کدگذاری اجناس
 • روش نیومونیک برای کدگذاری اجناس
 • روش مخففی برای کدگذاری اجناس
 • روش کدینگ ویژه برای کدگذاری اجناس
 • روش کدینگ استاندارد برای کدگذاری اجناس
 • روشmesc برای کدگذاری اجناس
 • روش تلفیقی حرف و عدد برای کدگذاری اجناس
 • روش طبقه بندی کالا برای کدگذاری اجناس
 • فهرست گروه های طبقه بندی و کدگذاری کالا
 • علائم استاندارد بسته بندی اجناس
 • ویزگی های کالاهای بسته بندی شده و نیز ویزگی بسته ها

کنترل موجودی انبار

 • علت نگهداری موجودی
 • هزینه های مربوط به موجودی ها، تگهداری، سفارش و کمبود موجودی
 • حداقل موجودی، حداکثر موجودی، متوسط موجودی
 • سیستم کنترل موجودی abc
 • مدل های مقدار سفارش اقتصادی
 • فاصله زمانی بهینه بین دو سفارش
 • نقطه و میزان سفارش
 • ذخیره ایمنی

انبارگردانی

 •  هدف از شمارش موجودی ها
 • روش های شمارش موجودی( دائمی- دوره ای- انبارگردانی)
 • اقلام مشخص شده در فرایند انبارگردانی( سالم0 نیمه ساخته- خسارت خورده- مفقود شده- اقلام کم گردش یا بدون گردش)
 • روش های شمارش موجودی
 • گروه شمارش( شمارش کننده- ثبت کننده، کنترل کننده)
 • تگ های شمارش
 • مراحل مقدماتی پیش از شروع شمارش اقلام انبار( مرتب سازی انبار- الصاق تگ ها- تفکیک سازی اقلام- به روزآوری شماره مدارک ثبت گردش موجودی)
 • دفعات شمارش

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد