ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

کارشناس تولید

معرفی شغل

شغل كارشناس توليد ، در حوزه مديريت و صنايع مي باشد و فعاليتهايي از قبيل نقشه خواني و استفاده از نقشه ها و
مدارك فني ، پيش بيني تقاضاي مواد ، برنامه ريزي كارگاهي و كنترل فرآيندها ، تهيه و تنظيم گزارشات را انجام مي
دهد و با مشاغل مدير توليد اپراتور توليد و مسئول انبار در ارتباط است.

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

توانایی نقشه خوانی و استفاده از نقشه ها و مدارک فنی

 • انواع نقشه های فنی و مدارک فنی
 • جداول تلرانس و انطباق

توانایی برنامه ریزی و  کنترل فرایندها و تکنولوژی

 • انواع روش های برنامه ریزی و کنترل مواد
 • انواع روش های زمان سنجی و کنترل تولید
 • بهره وری و ارزیابی عملکرد

توانایی پیش بینی تقاضا و اجرای برنامه نیازمندیهای مواد

 • نیازمندی مواد bom
 • اطلاعات موجودی و مواد اولیه و نیمه ساخته
 • انواع روشهای پیش بینی تقاضا و درخواست مواد

توانایی تنظیم گردش کار و وظایف تولید

 • روشهای برقراری ارتباطات عملیات تولید
 • روشهای گردش کار و تنظیم فرم ها
 • شرح وظایف اساسی واحدهای تولیدی

توانایی تهیه و تنظیم گزارشات و انجام مکاتبات

 • روش مستندسازی و تنظیم گزارشات
 • انواع روش های بایگانی و نگهداری اسناد
 • انواع روش های تحلیل و آمارو اطلاعات

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد