ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

معرفی شغل

برنامه ریزی از وظايف بسيار مهم مديران است و با ساير وظايف آنها ارتباطي تنگاتنگ دارد. نياز به برنامه ریزی از آنجا است که همه سازمان ها با فعاليت در محيطي پويا، مترصد آن هستند که منابع محدودشان را براي رفع نيازهاي متنوع و فزاينده خود صرف نمايند و اين پويايي محيط و وجود تلاطم و عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي، بر ضرورت انكار ناپذير برنامه ریزی مي افزايد.

شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز

تدوین برنامه واحد تولیدی
آشنایی با : خط مشی و استراتژی سازمانی و اهمیت توجه به چشم انداز ، سطوح برنامه ریزی،چارچوب و اهداف برنامه ریزی،منابع و امکانات قابل برنامه ریزی،متغییرهای تصمیم گیری جهت تدوین برنامه،دوره زمانی برنامه،انواع استراتژی های مورد استفاده در فرآیند برنامه ریزی،انواع مدل های برنامه ریزی
زمان بندي و کنترل پروژه
آشنایی با :نمودار گانت ( Gunt Chart )،مدل هاي شبكه اي،  فعالیت ، فعاليت مجازي و رويداد در مدل هاي شبكه اي ،فرجه آزاد و فرجه کلي ،مسير بحراني و ويژگي هاي آن ،سر به سري هز ينه - زمان
برنامه ریزی جريان مواد ، انبار و حمل و نقل
آشنایی با :اهداف سيستم برنامه ریز ي مواد،اجزاي تشكيل دهنده سيستم برنامه ريزي مواد،روش هاي تعيين ميزان سفارش يا ساخت ،فرآيند برنامه ريزي مواد اوليه و قطعات،نكات اساسي در محاسبه برنامه ريزي مواد MRP ،اصول توليد به هنگام JIT،انواع سيستم هاي انبارداري،انواع سيستم هاي حمل و نقل درون کارگاهي و برون کارگاهی
ظرفیت سنجی
آشنایی با :تقاضا و زنجیره عرضه ،فعالیت های بین زنجیره عرضه،روش های کیفی و کمی پیش بینی تقاضا،روش های ظرفیت سنجی ماشین آلات و نیروی انسانی،مراحل کارسنجی و زمان سنجی،روش های کارسنجی و  زمان سنجی،اصول جمع بندی و ادغام عوامل دخیل در ظرفیت سنجی
برنامه ريز ي منابع انساني
آشنایی با :روش هاي برآورد نيروهاي توليدي و پشتيباني ،انواع ساختارهاي سازماني توليدي ، صنعتي ،نحوه تعيين ساعات و شيفت هاي کاري،روش هاي برآورد حق الز حمه و هز ينه پرسنل
بودجه بندي و مانيتورينگ توليد و بهره وري
آشنایی با :تعريف بودجه و انواع آن،اهداف بودجه , انواع روش هاي بودجه بندي ،انواع روش هاي آماده سازي بودجه ،نارسايي هاي بودجه بندي،اتوماسيون در سيستم هاي کنترل خطوط توليد،برنامه تعميرات و سرويس تجهيزات و ماشين آلات کارگاه،روش هاي افزايش بهره وري
کنترل موجودی
آشنایی با :تقاضای مستقل و وابسته،سیستم کنترل موجودی و انواع آن،هزینه های انبارداری، سفارش و هزینه کمبود،سیستم کنترل موجودی ABC و EOQ،نقطه سفارش مجدد،تقاضا در طول زمان انتظار،خالی شدن از موجودی , ذخیره ایمنی،روش سفارش مجدد با کمبود برنامه ریزی شده،سفارش تحویل نشده و هزینه آن،روش مستند سازی اطلاعات جمع آوری شده

مطالب مرتبط

MBA
Shadow
کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد