معرفی فرصتهای شغلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

محل کار : شهر صنعتی کاوه، ساوه

 زیر 35
 
تحصیلات : دیپلم
وضعیت :باز
کاریابی ناب یار : ساوه، میدان فلسطین، دانشگاه پیام نور تلفن: 08642231908