ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

مدیریت فروش و بازاریابی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قانون اول - یک یا چند سایت

بعضی از سازمان ها در یک سایت شبکه اجتماعی فعالیت می کنند ،در حالی که برخی سازمان ها ترجیح می دهند که در چندین سایت شبکه اجتماعی حضور داشته باشند، این به مقدار قابل توجهی زمان و همچنین منابع ستادی نیاز دارد . مقدار زمانی که می توانید صرف به روز کردن پروفایل خود در هر سایت کنید، مشخص نمایید .


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تفاوت های اساسی بین این دو وجود داد که به شرح زیر می باشد:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تعاریف متنوعی از برند ارایه شده است و رویکردهای مختلفی در این تعاریف وجود دارد.برخی از تعاریف از دیدگاه مصرف کننده است،برخی از منظر شرکت و حتی پاره ای دیگر از تعاریف بر حسب هدفی که دنبال میکنند تشریح میشوند.تعاریفی از برند در زیر میباشد:

بوز -آلن و همیلتون برند تجاری را راه میانبری برای برقراری ارتباط با بازار به وسیله داده ها میدانند.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بازاریابی ویروسی به عنوان شکل الکترونیکی از دهان به دهان پدید آمده و شامل انتقال یا اشاره و ارجاع به اخبار، اطلاعات و یا سرگرمی به افراد دیگر می باشد (کروز و فیل، 2002 ). دهان به دهان پذیرای تمام ارتباطات بین فردی (استوکس و لوماکس، 2002 ) و در حال حاضر نیز شامل کانال های ارتباطی جدید رسانه های بازاریابی مانند اینترنت است. درک این موضوع بسیار حیاتی است که بازاریابی ویروسی به عنوان یك نتیجه از پیشرفت در فن آوری دیجیتال توسعه یافته و به عنوان یك گسترش حساس و مهم الکترونیکی از ارتباطات دهان به دهان در نظر گرفته شود (بیکارت و شیندلر، 2002.)


کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد