ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

بهبود مستمر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 واژه ی چابك توصیف گر سرعت و قدرت پاسخ گویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. سازمان های چابك با همسویی و انطباق با تغییرات محیطی در اندیشه استفاده حداکثری از فرصت های موجود و هم چنین بالقوه در یك محیط متلاطم با هدف ایجاد مزیت رقابتی و کسب یك موقعیت برتر می باشند . از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابكی سازمان است می توان به آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری سازمان اشاره کرد. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان راهكاری فرایند محور و جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را با یك سیستم یكپارچه، با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب، فرایند برنامه ریزی و اجرای کلیه عملیات سازمان را به طور بهینه مدیریت کنند. پیوند برنامه ریزی منابع سازمان و چابكی سازمان می تواند منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای شرکت شود.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه اقتصادی کشورها دارند، توجه روز افزون سیاست گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است. در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویت هاست. از آن جایی که مهم ترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره وری سازمان، منابع انسانی آن است لذا یکی از مسائلی که مدیران سازمان های پیشرو را در دهه های آینده درگیر خواهد ساخت، تلاش برای افزایش بهروه وری شغلی کارکنان است.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در رویکرد کلاسیک 5 مرحله برای درک پروژه های استراتژیک در شش سیگما وجود دارد که آنها را بصورت مختصر  DMAIC می نامند. (Pande et al. 2000; Breyfogle 2003; Pyzdek 2009)


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تحلیل ریشه ای فرایند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای است که هدفش شناختن علت )علل( واقعی یک مسأله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف این علت(علل) می باشد.

—کمک به شناسایی مشکل و یا چالش

—کمک به حل مشکلات

—حذف دوباره کاریها

—صرفه جویی منابع

—تسهیل جلسات حل مساله (که منجر به راه حل)

—منطقی را برای انتخاب راهکار  فراهم می کند


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

 ايمني يکي از مهم ترين اولويت ها و دغدغه ها جهت توسعه تمام شرکت های خدماتي و يا تولیدی است. تجزيه وتحلیل خطا و آثار آن FMEA نامیده مي شود؛ که در اين مقاله از اين روش به عنوان ابزاری جهت شناسايي، ارزيابي، پیشگیری، حذف و يا کنترل علل و اثرات خطرات بالقوه در يک سیستم، فرآيند و يا خدمت، پیش از آنکه محصول يا خدمت نهايي به دست مشتری برسد، استفاده مي شود.


کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد