ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

لجستیک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

این بسته شامل :

 • روش اجرایی
 • چک لیست کنترل محموله دریافتی
 • رسید کالا
 • درخواست کالا از انبار
 • حواله کالا
 • برگشت به انبار
 • برگشت از انبار
 • انتقال بین انبارها
 •  کارت شناسایی کالا
 • درخواست خرید
 • کارت انبار
 • طرح بسته بندي و چیدمان کالا 
 • صورتجلسه انبارگرداني
 • تگ انبارگردانی
بسته مستندات انبارداری
100,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 10 امتیاز بدست آورید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

در سیستم تولید ناب، شناسایی و حذف اتلا فها در حلقه های جریان تولید، به منزلة رکن اصلی اجرای این سیستم محسوب میگردد. در این سیستم به منظور دستیابی به مزایای رقابتی، از طریق کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت در در فرایند تولید ، از یکسو به عقب برگشته و با زنجیرة تأمین ارتباط تنگاتنگ برقرار می گردد و از سوی دیگر به جلو رفته و با مشتریان پیوند و ارتباط ایجاد می شود.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این متن یک چک لیست برای ممیزی انبار و عملیات آن ارائه می دهد. ممیزی می تواند توسط یک فرد مستقل از داخل شرکت و یا توسط یک مشاور خارج از شرکت انجام شود.

اهداف و نتایج ممیزی باید برای پرسنل و کارکنان توضیح و شرح داده شود و در یک زمان بندی به توافق برسند.نتایج این ممیزی می بایستی با کارکنان به اشتراک گذاشته شود و خصوصا موارد خاص هریک از کارکنان باید به خود او داده شود تا آنان در موارد ضروری بتوانند خود را رشد دهند.ممیزیی که بر روی پروسه داخلی بنا گذاری شده و آنچه واقعا مشاهده می شود بهترین تمرین برای انبار خواهد بود.

چک لیست ممیزی انبار
50,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 5 امتیاز بدست آورید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لجستيك ناب مفهومي جديد براي حذف ضايعات در زنجيره تامين است. رويكردي كه انتخاب شده است فرآيندهاي لجستيك را به منظور يافتن امكان بهبود آن بررسي ميكند و در صورت وجود مشكل كاري كه بايد انجام شود را مشخص مي كند. لازم به توجه است كه بكارگيري اصول ناب به اين مفهوم نيست كه كاركنان را ملزم به سخت تر كار كردن و يا عمليات را مکانیزه كنيم.بلكه مفهوم آن طراحي فرآيندهاي مناسب است.


کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد