ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

برنامه ریزی و کنترل تولید

برنامه ریزی و کنترل تولید

برنامه ریزی از وظايف بسيار مهم مديران است و با ساير وظايف آنها ارتباطي تنگاتنگ دارد. نياز به برنامه ریزی از آنجا است که همه سازمان ها با فعاليت در محيطي پويا، مترصد آن هستند که منابع محدودشان را براي رفع نيازهاي متنوع و فزاينده خود صرف نمايند و اين پويايي محيط و وجود تلاطم و عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي، بر ضرورت انكار ناپذير برنامه ریزی مي افزايد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

  در این نمودار کلیه فعالیت های موجود در یک فرآیند، با علائمی که به طبیعت آنها بر می گردد، ثبت شده و در مورد آنها تجزیه و تحلیل کاملی انجام می شود. 

کاربردهای نمودار فرآیند جریان

 •  تجزیه و تحلیل کامل بازرسی ها به منظور بهبود
 • طراحی کارخانه و طرح های استقرار و توسعه
 • تغییر خط تولید
 • ایجاد محصول جدید
 • استفاد در زمان سنجی
 • استفاده در بالانس خط تولید
 • ثبت کامل روش فعلی انجام کار
 • تجزیه و تحلیل کامل فعالیتهای یک فرایند در سطح جزئی و تفصیلی
 • تعیین هزینه های پنهان یک فرآیند
 • طراحی و بکارگیری سیستمهای کاهش هزینه
 • تجزیه و تحلیل کامل عملیات به منظور بهبود
 • تجزیه و تحلیل کامل حمل و نقل ها به منظور بهبود و طراحی سیستمهای حمل و نقل
 • تجزیه و تحلیل کامل تاخیرها به منظور بهبود
نمودار جریان عملیات FPC
25,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 2.5 امتیاز بدست آورید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

از جمله دلايلی که باعث پیچیده تر شدن برنامه ريزی و کنترل تولید می شود پويايی بازارها است. شرکت های تولیدی به منظور مواجهه با اين پیچیدگی سیستم های فناوری اطلاعات را به وجو د آورده اند تا بتوانند از تصمیم گیری در فرآيندهای زمان بندی تفصیلی پشتیبانی کنند با وجود اين، به دلیل اين که مدل های برنامه ريزی به شکل منحصر به فردی ايجاد شده اند و به دلیل تغییرات صورت گرفته در سیستم تولید هرگز سازگاری نیافته اند، سیستم های فناوری اطلاعات به کار گرفته شده اغلب پیش بینی قابل اطمینانی از تاريخ های تحويل ارائه نمی دهند.  


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در طراحي استقرار (چیدمان) برای يک سیستم عملیاتي ، همواره به دنبال بهینه سازی تخصیص فضا به عناصر مختلف كار هستیم.به ويژه سعي بر اين است كه امکانات ، وسايل و تجهیزات در سیستم عملیاتي به نحوی مستقر شوند تا بتوان تقاضای پیش بیني شده را از لحاظ كمیت ، كیفیت و زمان مقرر با حداقل هزينه تأمین كرد.وقتي كه به يک فرايند تولید به عنوان جرياني در جهت افزودن ارزش مواد و عوامل تولید نگاه مي كنیم ، مفهوم جريان تولید به عنوان يکي از اساسي ترين مسايل در اين فرآيند تبديل ، مطرح مي شود.روش های استقرار ماشین آلات و تجهیزات به شش دسته كلي محل ثابت ، فرآيندی يا كارگاهي ، محصولي يا خط تولید ، سلولي ، سیستم های تولید انعطاف پذير و خطوط مونتاژ چندگانه تقسیم مي شود( جعفرنژ اد , 1391)


کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد