مدیریت کیفیت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

توسعه عملكرد كيفيت QFD روش توسعه، گسترش ويژگي‌ها و كاركردهايي است كه با توجه به نيازهاي مشتريان، به كالا يا خدمت كيفيت مي‌بخشد، اما سازمان‌ها و موسسات بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود و پيش‌رو، هرگز قادر به توسعه محصولات يا خدمات نيستند.

ماتریس خانه کیفیت
50,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 5 امتیاز بدست آورید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دقت یا پراکندگی ناشی از اندازه گیری ،معمولا به دو جزء تقسیم می شود: تکرار پذیری و تکثیر پذیری

کاربرگ تجزیه و تحلیل تکرارپذیری و تکثیر پذیری
50,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 5 امتیاز بدست آورید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در رویکرد کلاسیک 5 مرحله برای درک پروژه های استراتژیک در شش سیگما وجود دارد که آنها را بصورت مختصر  DMAIC می نامند. (Pande et al. 2000; Breyfogle 2003; Pyzdek 2009)


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نقطه ی آغاز کنترل کیفیت در سال ۱۹۲۴ بود. در این سال والتر شوهارت (Walter A. Shewhart) اساس نمودار کنترل را در گزارش فنی آزمایشگاه بل معرفی کرد. پس از آن در اواخر دهه ی ۱۹۲۰ هارولد اف داج و هری جی رومیگ (Harold F. Dodge and Harry G. Romig) رو شهای نمونه گیری برای پذیرش آماری را در همان آزمایشگاه ارائه دادند و بهبود بخشیدند (رسول نورالسنا 1386)


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

 ايمني يکي از مهم ترين اولويت ها و دغدغه ها جهت توسعه تمام شرکت های خدماتي و يا تولیدی است. تجزيه وتحلیل خطا و آثار آن FMEA نامیده مي شود؛ که در اين مقاله از اين روش به عنوان ابزاری جهت شناسايي، ارزيابي، پیشگیری، حذف و يا کنترل علل و اثرات خطرات بالقوه در يک سیستم، فرآيند و يا خدمت، پیش از آنکه محصول يا خدمت نهايي به دست مشتری برسد، استفاده مي شود.