ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

تاریخچه کنترل کیفیت آماری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نقطه ی آغاز کنترل کیفیت در سال ۱۹۲۴ بود. در این سال والتر شوهارت (Walter A. Shewhart) اساس نمودار کنترل را در گزارش فنی آزمایشگاه بل معرفی کرد. پس از آن در اواخر دهه ی ۱۹۲۰ هارولد اف داج و هری جی رومیگ (Harold F. Dodge and Harry G. Romig) رو شهای نمونه گیری برای پذیرش آماری را در همان آزمایشگاه ارائه دادند و بهبود بخشیدند (رسول نورالسنا 1386)

سپس در دهه ی ۱۹۳۰ کمیته ای با مدیریت والتر شوهارت تشکیل شد که نتیجه ی آن انتشار مقاله ای تحت عنوان « کاربرد روش های آماری در تولید و نمودارهای کنترل » بود .( Kowalewski, Milton, J., and Tye Josh, B., (1990).)

پس از آن در اوایل دهه ی ۱۹۴۰ آزمایشگا ه بل اولین سری از طرح های نمونه گیری برای پذیرش را به منظور استفاده در نیروی زمینی آمریکا تدوین کرد (رسول نورالسنا 1386).

طرح های نمونه گیری استاندارد برای بازرسی مشخصه های کیفی وصفی در دوران جنگ جهانی دوم تدوین گردید. امروزه یکی از متداو لترین نظا مهای نمونه گیری برای پذیرش مشخصه های کیفی، استاندارد MIL STD 105E (Military Standard 105E) است. این استاندارد برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ تحت عنوان MIL STD 105A منتشر گردید که تا به حال چهار بار مورد بازنگری قرار گرفته است و آخرین بازنگری آن در سال ۱۹۸۹ و تحت عنوان MIL STD 105E . منتشر شد (رسول نورالسنا 1386).گرچه این استاندارد تحت عنوان استاندارد نظامی مطرح میشود ولی یک استاندارد غیر نظامی معادل آن نیز تحت عنوان ANSI/ASQC Z1/5E وجود دارد که خیلی به استاندارد MIL STD 105E شبیه است. سازمان بین المللی استاندارد نیز این استاندارد را تحت عنوان 2859 ISO پذیرفته است (رسول نورالسنا 1386). لازم به ذکر است بخشهای مختلف استاندارد 2859 IS با شماره های ملی1- ۶۶۶۵ تا ۴ - ۶۶۶۵ در مؤسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ثبت رسیده است.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد