ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

مقالات علمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قانون اول - یک یا چند سایت

بعضی از سازمان ها در یک سایت شبکه اجتماعی فعالیت می کنند ،در حالی که برخی سازمان ها ترجیح می دهند که در چندین سایت شبکه اجتماعی حضور داشته باشند، این به مقدار قابل توجهی زمان و همچنین منابع ستادی نیاز دارد . مقدار زمانی که می توانید صرف به روز کردن پروفایل خود در هر سایت کنید، مشخص نمایید .


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تفاوت های اساسی بین این دو وجود داد که به شرح زیر می باشد:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تعاریف متنوعی از برند ارایه شده است و رویکردهای مختلفی در این تعاریف وجود دارد.برخی از تعاریف از دیدگاه مصرف کننده است،برخی از منظر شرکت و حتی پاره ای دیگر از تعاریف بر حسب هدفی که دنبال میکنند تشریح میشوند.تعاریفی از برند در زیر میباشد:

بوز -آلن و همیلتون برند تجاری را راه میانبری برای برقراری ارتباط با بازار به وسیله داده ها میدانند.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بازاریابی ویروسی به عنوان شکل الکترونیکی از دهان به دهان پدید آمده و شامل انتقال یا اشاره و ارجاع به اخبار، اطلاعات و یا سرگرمی به افراد دیگر می باشد (کروز و فیل، 2002 ). دهان به دهان پذیرای تمام ارتباطات بین فردی (استوکس و لوماکس، 2002 ) و در حال حاضر نیز شامل کانال های ارتباطی جدید رسانه های بازاریابی مانند اینترنت است. درک این موضوع بسیار حیاتی است که بازاریابی ویروسی به عنوان یك نتیجه از پیشرفت در فن آوری دیجیتال توسعه یافته و به عنوان یك گسترش حساس و مهم الکترونیکی از ارتباطات دهان به دهان در نظر گرفته شود (بیکارت و شیندلر، 2002.)


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 واژه ی چابك توصیف گر سرعت و قدرت پاسخ گویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. سازمان های چابك با همسویی و انطباق با تغییرات محیطی در اندیشه استفاده حداکثری از فرصت های موجود و هم چنین بالقوه در یك محیط متلاطم با هدف ایجاد مزیت رقابتی و کسب یك موقعیت برتر می باشند . از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابكی سازمان است می توان به آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری سازمان اشاره کرد. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان راهكاری فرایند محور و جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را با یك سیستم یكپارچه، با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب، فرایند برنامه ریزی و اجرای کلیه عملیات سازمان را به طور بهینه مدیریت کنند. پیوند برنامه ریزی منابع سازمان و چابكی سازمان می تواند منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای شرکت شود.


کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد