ناب سیستم دستیار ویژه مدیران و کارشناسان

اصول سرپرستی و کارتیمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ : 27 و 31 تیر ماه 

سرپرستها حلقه ارتباطی مؤثری میان کارکنان و مدیران هستند،بطوریکه با استفاده صحیح و مفید از امکانات و منابع موجود،هماهنگی میان افراد و واحد های سازمانی را فراهم می سازند.اهمیت و جایگاه سرپرستها در هر سازمان ایجاب می نماید تا این گروه نیز همانند سایر مدیران در راستای بهسازی نیروی انسانی همواره از آموزش های نظری و عملی لازم برخوردارباشند

محتوی دوره

مدیریت و سازمان

 • مفاهیم نوین در سازمان ها
 • سير تحول نظريه‌هاي مديريت و سرپرستي
 • شناخت سازمان و تبیین اهداف سازمانی

وظایف مدیریت شامل:برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل

 • اصول و مبانی برنامه‌ریزی
 • نظارت و كنترل
 • هدایت و رهبری در سازمان
 • تصمیم گیری و انواع تصمیم گیری و روش های مختلف آن
 • تفويض اختيار و هماهنگي

مفهوم سرپرستی و نقش و جایگاه سرپرست

 • اختیارات ومسئولیتهاي سرپرست
 • وظایف سرپرست ، ویژگی هاي کار سرپرست
 • ویژگی هاي ارتباطی سرپرست
 • آموزش کارکنان(وظایف آموزشی سرپرستان)

نقش منابع انسانی در بهره وری

 • مبانی رفتار فرد :شخصیت ، ادراک ، یادگیری
 • نگرش و رابطه آن با رضایت شغلی و رفتار فرد
 • عوامل تاثیرگذار بر توقعات افراد
 • اصول ایجاد رابطه خوب با دیگران و ارتباطات غیرکلامی
 • روشهاي شناسایی و حل مشکل (Problem)
 • شیوه هاي بهبود روش کار در سازمانها
 • مدیریت تعارض در سازمان ها

 کار تیمی

 • پنج دشمن کار تیمی
 • فرآیند و مراحل ساخت یک تیم موفق در سازمان
 • انواع معایب و محاسن کارگروهی
 • مدیریت عملکرد
 • روش های نوین ارزیابی و تحلیل عملکرد

همراه با پرسشنامه های کاربردی و تمرین عملی در کلاس

2,500,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 025 امتیاز بدست آورید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به تفکر ناب می باشد