کنترل آماری فرآیند و نرم افزار Minitab

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ : 24 و 28 مرداد ماه 

یکی از موثرترین راه ها برای کنترل کیفیت محصولات پیدا شده است روشهای آماری است.با روشهای آماری می توان تصویری از وضعیت کل تولید بدست آورد . در فرایند تولید بررسی کیفیت تمام اقلام حاصل از فرایند امکان پذیر نمی باشد و ناگزیر باید با مظالعه کیفیت یک تعداد محدود از اقلام درباره کیفیت کل فرایند قضاوت شود .عملی که به بهترین وجه امکان جمع آوری داده ها خلاصه کردن و توصیف نمودن آنها را فراهم می سازد علم آمار است

سرفصل مطالب

 

کلیات و مفاهیم

 • هدف
 • دامنه کاربرد
 • کیفیت،ابعاد کیفیت و چرا کنترل کیفیت؟
 • اهمیت روشهای آماری کنترل کیفیت
 • تاریخچه اجمالی از کنترل کیفیت آماری

شناخت مشكلات موجود ( ورودیهای SPC)

 • شکایت مشتریان
 • حلقه های کیفی و نتایج بررسیهای آن
 • نتایج بازرسیهای حین تولید و محصول نهایی (گزارش عدم انطباقها)
 • نتایج و مغایرتهای ممیزی و آدیت فرایند

اولويت بندي جهت رفع مشكل (ايجاد بهبود)

 • جلسات گروهی
 • نمودار پارتو
 • ماتریس مشخصه محصول و فرایند

شناخت دقيق وضعيت موجود در رابطه با پروژه حل مسئله / بهبود

 • آشنایی با مفاهیم آماری        -  نمودار تمرکز نقص
 • برگه ثبت داده ها  - نمودار استخوان ماهی
 • نمودار هیستوگرام - نمودار همبستگی
 • نمودار کنترل - تحليل وضعيت فعلي
 • کنترل فرآیند و توانایی فرآیند شاخص Cp و Cpk
 • حدس زدن علل بروز مشكل
 • مشخص كردن و تصديق علتهاي ريشه اي و اقدام اصلاحي و ايجاد بهبود يا رفع مشكل

حفظ و كنترل وضعيت بهبود يافته

 • SPC آنلاین

آشنايي با نرم افزار Minitab و چگونگي به كارگيري آن در SPC

 • ترسیم نمودار پارتو ، نمودار استخوان ماهی
 • ترسیم نمودار هیستوگرام ، نمودار همبستگی
 • ترسیم نمودار کنترل (Xbar-R ,Xbar-S ,I-MR ,C , U)
 • محاسبه شاخص Cp و Cpk
 • تفسیر نتایج حاصل از نرم افزار
2,500,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 25 امتیاز بدست آورید.