کنترل کیفیت حین تولید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ : 27 و 30 آبان ماه 

پایش و اندازه‌گیری ویژگی‌‌های محصولات هر سازمانی از ابتدای ورود مواد و قطعات ورودی تا زمان خروج محصول از سازمان، امری اجتناب ناپذیر است و تمامی سازمان‌ها این موضوع را در برنامه‌‌های اصلی تولیدات خود حفظ می‌کنند.هدف از این دوره حصول اطمينان از شناسايي, كنترل و تعيين تكليف محصول نامنطبق در تمامي مراحل می باشد.

 • آشنایی با مفهوم کیفیت
 • تبدیل خواسته های مشتریان به ویژگیهای محصول
 • تهیه برنامه کنترل
 • رویه کنترل محصول نا منطبق
  • دسته بندی انواع عدم انطباق
  • کشف و شناسایی محصول نامنطبق
  • شناسایی ، تعیین وضعیت و بررسی محصولات نامنطبق
  • راهکارهای تعیین تکلیف اقلام نامنطبق
  • ثبت و نگهداری سوابق کنترل محصول نامنطبق
 • خود کنترلی
  • آشنایی با مفاهیم خودکنترلی
  • كار استاندارد
  • سيستم نمايش دیداری
  • سيستم اقدام سريع و بهبود مستمر
  • سيستم هشدار كيفي
  • سيستم خطاناپذير سازي
 • آدیت محصول نهایی
 • تشکیل و فعالیت حلقه های کیفیت
 • تجزیه و تحلیل داده ها و آشنایی با تکنیکهای آماری در کنترل کیفیت
2,500,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 25 امتیاز بدست آورید.