کالیبراسیون عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ : 25 و 28 آذر ماه 

اطمينان حاصل شده ازدرجه تطابق مقاديراندازه گيري شده يك دستگاه نسبت به مقاديراستاندارد مشابه بطوريكه عمل كاليبراسيون درشرايط محيطي كنترل شده درمحدوده كاري دستگاه انجام گرفته و از رواداري مورد نظر در نتايج بدست آمده درآن محدوده برخوردار باشد.

سرفصل مطالب

 • تاریخچه علم اندازه گیری
 • معرفی مراکز اندازه گیری و اندازه شناسی جهان
 • معرفی موسسات استاندارد بین المللی
 • تعاریف و اصطلاحات اندازه گیری
 • بررسی جایگاه کالیبراسیون در سیستم های مدیریت کیفیت
 • آشنایی با خطاهای اندازه گیری و محاسبه عدم قطعیت شرایط محیطی آزمایشگاه
 • نحوه پیاده سازی اثربخش نظام کالیبراسیون
 • انواع برچسب های کالیبراسیون
 • گواهی کالیبراسیون
 • تعیین زمان کالیبراسیون دوره ای
 • ویژگی های کارکنان آزمایشگاه
 • بررسی الزامات استاندارد ISO 10012
 • اندازه شناسی
 • فنون کالیبراسیون
2,500,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 25 امتیاز بدست آورید.