آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015 و ممیزی داخلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ : 24 و 28 بهمن ماه و 1 اسفند

«سيستم» به معناي مجموعه اي از زيرسيستمها، فرآيندها، وظايف، فعاليتها و... عوامل كنترل كننده براي فرايندهاي شناخته شده كسب وكار و «مديريت» به معناي فعاليتهاي هماهنگ براي جهت دهي وكنترل فعاليتهاي يك سازمان مي باشد .

«سيستم مديريت» چارچوبي براي فرايندها و روشهاي بكار گرفته شده براي كنترل و اطمينان از اين است كه يك سازمان مي تواند همه ي وظايف مورد نياز براي دستيابي به اهدافش را ارضا نمايد. 

سرفصل مطالب

 

مقدمه ای بر ورژن جدید ایزو 9001

معرفی کلیات و اهداف (بند0 استاندارد) ISO 9001:2015

 • آشنایی با اصول مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • رویکرد فرآیندی
 • چرخه PDCA و بیان آن در ایزو 9001

دامنه کاربرد استاندارد(بند 1)

مراجع الزامی (بند 2)

تعاریف کاربردی و مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت(بند 3)

الزام مرتبط با محیط کسب و کار (بند 4)

 • آشنایی اجمالی با مدیریت استراتژیک
 • معرفی ذینفعان و نحوه شناسایی الزامات آنها
 • نگرش فرآیندی
 • آموزش مستند سازی در فرآیندها
 • معرفی نمونه فرایندهای سازمانی و هم چنین نقشه فرآیند ها

تعریف رهبری (بند 5)

 • تشریح الزامات مرتبط با رهبری و مدیریت سازمان
 • آشنایی با خط مشی و ارائه نمونه خط مشی کیفیت
 • تدوین نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

برنامه ریزی (بند 6)

 • اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک و فرصت ها
 • اصول تدوین اهداف و برنامه دستیابی به آنها
 • تعریف مفهوم پایش و اندازه گیری
 • برنامه ریزی و مدیریت تغییر

پشتیبانی (بند 7)

 • منابع انسانی
 • زیرساخت ها و محیط مناسب برای اجرای فرآیندها
 • پایش و اندازه گیری منابع
 • آشنایی با دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمانها
 • اصول مرتبط با صلاحیت و آگاهی کارکنان و ارتباطات در ایزو 9001
 • آشنایی با اطلاعات مستند

عملیات (بند 8)

 • اصول برنامه ریزی جهت تولید و ارائه خدمت
 • آشنایی با طراحی و توسعه محصول با ارائه مثال
 • کنترل محصول و خدمات خارجی
 • اصول و الزامات مرتبط با تولید
 • اصول کنترل محصول نامنطبق

ارزیابی عملکرد (بند 9)

 • مواردی که باید در سازمان اندازه گیری و تحلیل شوند
 • اصول ممیزی داخلی
 • بازنگری مدیریت

بهبود (بند 10)

 • آشنایی با اصلاح ، اقدام اصلاحی و عدم انطباق

آشنائي با استاندارد  مميزي ISO 19011

 • اصول و مراحل برنامه ريزي مميزي
 • طراحي چك ليست هاي مميزي
3,400,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 34 امتیاز بدست آورید.