اکسل کاربردی در صنایع

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تاریخ : 23 و 26 اردیبهشت ماه 

 • تهیه نرم افزار مدیریت داده در اکسل متناسب با نیاز مدیران
 • عملیات های تکراری را به صورت خودکار در آورید.
 • گزارش های پیچیده تری را برای مدیران سازمان، سریعتر و ساده تر از داده ها استخراج کنید
 • ابزارهای کوچک کاربردی جدیدی برای انجام کارهای روزمره خود بسازید.

مفاهیم پایه

 • شناسایی اصول کار با محیط اکسل
 • آشنایی با انواع اطلاعات
 • شناسایی اصول وارد کردن اطلاعات در سلول ها
 • شناسایی اصول آدرس دهی مطلق و نسبی
 • شناسایی اصول قالب بندی اعداد
 • مدیریت کاربرگ

مدیریت داده

 • نکات کلیدی در طراحی نرم افزارهای کاربردی در اکسل
 • ساخت جداول
 • کار با انواع فیلتر : Advance Filter و   Auto Filter
 • اعتبارسنجی Validation

آشنایی با توابع

 • شناسایی اصول کار با فرمول ها و عملگرها
 • آشنایی با توابع
 • شناسایی استفاده از اصول Function Wizard

شناسایی اصول کار با توابع

 • ساخت بلوک نامگذاری شده برای محدوده های مختلف و ارجاع به آن
 • آموزش فرمول نویسی های خاص و توابع کاربردی
 • توابع تو در تو ، توابع پایگاه داده ، توابع جستجو

نمودار ها

 • آشنایی با اصطلاحات نمودار
 • ایجاد نمودار ، انتقال و تغییر اندازه آن
 • قالب بندی و ویرایش اشیادر نمودار و اصول تغییر نوع نمودار
 • اضافه کردن Gridlines و Title و قالب بندی یک سری داده و محورهای نمودار
 • کار با نمودار سه بعدی

سفارشی سازی

 • روش های مختلف حفاظت اطلاعات
 • قالب بندی شرطی Conditional Formatting
2,500,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 15 امتیاز بدست آورید.