برنامه های کاربردی در اکسل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 نرم‌افزار OEE به طور مستقيم با سالن‌هاي توليدي در ارتباط بوده و توانايي رسم نمودارهايي براي نمايش پارامترهاي کليدي مانند MTBF، خرابي ماشين‌ها، ميزان ضايعات و دوباره کاري‌ها، تعداد دفعاتي که با کمبود مواد روبرو بوده ايم، توقفات خط و مواردي از اين قبيل را داراست. OEE هم‌چنين از فعاليت‌هاي انجام گرفته در هر شيفت گزارش تهيه کرده و مواردي مانند زمان‌هاي کاري اپراتورها و ماشين‌ها، خروجي خط، درصد ضايعات و دوباره‌کاري‌ها و ... را به کاربر ارائه مي‌نمايد.

100,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 10 امتیاز بدست آورید.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تحلیل SWOT ابزار بسیار مفیدی جهت درک نمودن و تصمیم سازی برای تمام انواع موقعیت ها درحوزه کسب و کار و سازمان ها می باشد . SWOT مخفف قوت ها ، ضعف ها ، فرصتها و تهدیدهاست. تحلیل SWOT چهارچوب مناسبی را برای بازنگری در استراتژی ، موقعیت و مسیر یک شرکت یا موضوع تجاری یا هر ایده دیگری فراهم می نماید . این روش جهت برنامه ریزی کسب و کار ، برنامه ریزی استراتژیک ، ارزیابی رقبا ، بازاریابی ، توسعه تجارت و تولید و گزارشات تحقیقاتی به کار می رود .

300,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 30 امتیاز بدست آورید.