برنامه پیگیری آموزش کارکنان در اکسل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش تجربه اي است مبتني بر يادگيري و به منظور ايجاد تغييرات نسبتا پايدار در فرد ، تا او را قادر به انجام كار و بهبود توانايي ها ، تغيير مهارت ها ، دانش ، نگرش و رفتار اجتماعي نمايد .

بنابراين آموزش به مفهوم تغييردانش ،نگرش وتعامل با همكاران است . آموزش مستلزم استفاده از برنامه هاي پيش بيني شده اي است كه شايستگي هاي موجود در كاركنان را تقويت و موجب كسب دانش ، مهارت و توانايي هاي تازه در فرد مي گردد ،‌ به گونه اي كه بهبود عملكرد شغلي را تسهيل مي نمايد .

این برنامه ابزاری است برای مدیران و کارشناسان آموزش برای برنامه ریزی بهتر و تسهیل مدیریت داده های مرتبط با فرایند اموزش

150,000ریال
شما می توانید با خرید این محصول 15 امتیاز بدست آورید.